Privacyclausule

De Nederlandse orde van advocaten neemt uw telefoonnummers, faxnummers en overige gegevens op in een gegevensbestand. De Orde stelt uit dit bestand uitsluitend de telefoon- en faxnummers ter beschikking aan de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie (voorheen het Korps Landelijke Politiediensten, KLPD) om ervoor te zorgen dat opsporingsambtenaren in geval van communicatietaps geen kennis kunnen nemen van de inhoud van vertrouwelijke communicatie in het kader van uw beroepsuitoefening.

Daarnaast stelt de Orde uit dit bestand – indien u daarvoor toestemming heeft gegeven - uw telefoon- en faxummers ter beschikking aan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) om ervoor te zorgen dat DJI vertrouwelijke telefoongesprekken van in de inrichtingen verblijvende personen met u in het kader van uw beroepsuitoefening niet kan opnemen of op andere wijze kennis kan nemen van de inhoud van de gesprekken.

Deze mogelijke verwerkingen van uw gegevens zijn door de Orde aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. De Wet bescherming persoonsgegevens is op deze gegevensverwerking van toepassing.

Inloggen met advocatenpas

Nummerherkenning