Nummerherkenning

Nummerherkenning bij Nationale Politie en DJI

Welkom op de website voor het aanleveren en beheren van telefoonnummers in het kader van "nummerherkenning".

Cliënten moeten te allen tijde vrijuit en vertrouwelijk kunnen spreken met hun advocaat. Ook over de telefoon en per fax. Om te zorgen dat telefoongesprekken tussen cliënten en advocaten niet worden afgeluisterd door de politie, is het systeem van ‘nummerherkenning’ geïntroduceerd. Dit systeem zorgt ervoor dat nummers van advocaten automatisch worden herkend en niet worden afgeluisterd. De Orde hecht een groot belang aan een betrouwbaar en veilig nummerherkenningssysteem.

Werking van het systeem van nummerherkenning

Via het systeem van nummerherkenning kunnen advocaten telefoonnummers en faxnummers aanmelden. Deze nummers geeft de Orde door – zonder andere gegevens - aan de Nationale Politie. Deze verwerkt de nummers in hun database van ‘geheimhoudersnummers’. De nummers worden hierna automatisch herkend en kunnen niet real-time of naderhand worden afgeluisterd door de Nationale Politie.

Wie kan nummers aanmelden voor nummerherkenning?

Alleen de bij de Orde geregistreerde kantoorverantwoordelijke kan nummers aanmelden (en afmelden) voor nummerherkenning.

Nummers aanmelden

Het aanmelden of wijzigen van nummers gaat via de applicatie Nummerherkenning. U kunt inloggen op deze applicatie met de Advocatenpas. Er staan 2 soorten nummers in de applicatie:

  • Nummers uit BAR:
    Nummers uit BAR zijn het doorkiesnummer van de vaste telefoon van de advocaat, het zakelijke mobiele telefoonnummer van de advocaat, het algemene kantoornummer en het algemene faxnummer;
    Noot: deze nummers hoeft u niet zelf in te voeren, omdat ze worden ingelezen vanuit BAR.
  • Extra nummers:
    Extra nummers zijn het doorkiesnummer vaste telefoon van personen met een afgeleid verschoningsrecht, het directe faxnummer van de advocaat, tweede mobiele nummer advocaat en bundelnummers;
    Noot: deze nummers moet u (indien van toepassing) zelf invoeren.

Nummerherkenning en Dienst Jusititiele Instellingen (DJI)

U kunt nu ook (vrijwillig) nummers aanmelden bij het systeem van nummerherkenning van de Dienst Jusititiele Instellingen (DJI). Het is niet verplicht nummers hier aan te melden, maar de Orde raadt dit wel aan. In elk geval aan advocaten die één of meer gedetineerde cliënten hebben, maar ook advocaten die op dit moment geen gedetineerde cliënten hebben. Wellicht staat u in de toekomst wel een gedetineerde cliënt bij, en denkt u er niet aan om uw telefoonnummer(s) dan alsnog aan het systeem van DJI door te geven.

Het systeem van nummerherkenning DJI werkt anders dan dat van de Nationale Politie. Alle gesprekken die een gedetineerde voert vanuit een inrichting van DJI worden opgenomen. Bij gesprekken naar een geheimhoudernummer wordt opname vóór totstandkoming van het gesprek verhinderd; er kan ook niet real-time meegeluisterd worden.

Elke advocaat is persoonlijk verantwoordelijk voor het al dan niet doorgeven van zijn nummer(s) aan DJI. De kantoorverantwoordelijke kan elk afzonderlijk nummer doorgeven aan DJI, of alle nummers die voor het kantoor in de applicatie staan in één keer. De kantoorverantwoordelijke kan dit in de applicatie Nummerherkenning aangeven. Als u ervoor kiest om alle nummers in één keer door te geven aan DJI moet hierover binnen het kantoor overeenstemming zijn.

Let op: Nummers worden standaard niet doorgegeven aan DJI; als u wilt dat nummers aan DJI worden doorgegeven, is hier dus een actie van uw kant voor nodig.

Risico van niet aanmelden van nummers bij DJI

Als u geen nummers doorgeeft aan het DJI, en uw gesprek wordt opgenomen, afgeluisterd en/of aan derden verstrekt, dan kan de informatie uit een opgenomen gespek terecht komen in een opsporingsonderzoek en/of een strafdossier.

Inloggen

Klik op de link rechtsboven op deze pagina om in te loggen op de Nummerherkenning-website. Alleen de bij de Orde geregistreerde kantoorverantwoordelijke kan met de Advocatenpas inloggen op de Nummerherkenning-website. Als u niet de kantoorverantwoordelijke bent maar een andere advocaat, kunt u dit mailen naar bar@advocatenorde.nl. Eventueel kunt u een andere advocaat of medewerker van uw kantoor machtigen om in te loggen op de Nummerherkenning-website via https://advocatenpas.advocatenorde.nl.

Inloggen met advocatenpas

Nummerherkenning