Begrippenlijst Nummerherkenning

 • Advocaat in dienstbetrekking = Advocaat die niet werkt bij een advocatenkantoor of een gemengd kantoor maar een bedrijf, verzekeraar of overheidsorganisatie als werkgever heeft.
 • Advocatenpas = een persoonsgebonden authenticatiemiddel waarmee u onder meer op de
  website nummerherkenning kunt inloggen bij de Orde om uw gegevens te controleren en/of te wijzigen.
 • Afgeleide geheimhouder = iemand die vanwege zijn werkzaamheden soms stukken ziet of gesprekken volgt die onder het verschoningsrecht vallen, zoals secretaresses en paralegals.
 • BAR-telefoonnummers = Telefoonnummers die bij de Orde in de Beheer Advocaten Registratie vermeld staan. De nummers in BAR zijn bedoeld voor bijvoorbeeld de Raad voor Rechtsbijstand en rechtbanken. Deze telefoonnummers worden automatisch door de Orde in het nummerherkenningsbestand geladen en hoeven dus niet meer door u te worden aangeleverd. Indien u deze telefoonnummers wilt wijzigen, dient u dat via het BAR mutatieformulier op www.barbeheer.nl aan ons te laten weten.
 • Bundelnummer = (ook wel groeps- of hoofdnummer) is het technische nummer waaronder de provider een telefoongesprek herkent. Het bundelnummer is soms gelijk aan het algemene kantoornummer. Het bundelnummer is meestal niet bekend bij de gebruiker; u dient het bundelnummer op te vragen bij uw provider.
 • Digitale of analoge telefooncentrale = Bij digitale centrales is het relatief eenvoudig om doorkiesnummers van geheimhouders en niet-geheimhouders te scheiden door het programmeren van de centrale. Bij die centrales is het ook mogelijk om de weergave van een doorkiesnummer voor de gebelde te blokkeren. Centrales jonger dan 14 jaar oud werken met digitale techniek; oudere centrales met analoge techniek. Als uw kantoor over rechtstreekse doorkiesnummers beschikt, heeft u een digitale centrale.
 • Downloaden = Hiermee kunt u de Excellijst met telefoonnummers van uw kantoor die zijn ingevoerd weer opvragen, zodat u deze kunt controleren en wijzigingen kunt aanbrengen (waarna u de herziene lijst weer kunt uploaden)
 • Extra nummers = Telefoonnummers die nog niet in BAR staan en wel behoren tot de zakelijke nummers die voor nummerherkenning moeten worden doorgegeven. Deze nummers kunnen door contactpersonen van een kantoor vanaf 15 mei worden aangeleverd via de nummerherkenningswebsite.
 • Geheimhouder = Een persoon die in zijn dagelijkse beroep verplicht is tot geheimhouding, zoals een advocaat, een notaris, een arts, een geestelijke
 • Geheimhoudernummer = een telefoon- of faxnummer dat wordt gebruikt door de geheimhouder in de communicatie met zijn cliënt, bijvoorbeeld het algemene kantoornummer van een advocatenkantoor, een doorkiesnummer van een advocaat, een mobiel telefoonnummer dat zakelijk wordt gebruikt door de advocaat
 • Gemengd kantoor = Een kantoor waar naast geheimhouders zoals advocaten en notarissen ook beroepsbeoefenaren werken die geen geheimhouder zijn, zoals fiscalisten.
 • Kantoortype = Gaat het om een kantoor waar alleen geheimhouders werken (advocatenkantoor) of een kantoor waar ook niet-geheimhouders zoals fiscalisten werken (gemengd kantoor) of om een bedrijf/organisatie/overheidsinstelling waar 1 of meer advocaten in dienstbetrekking werken?
 • Nummer afschermen = het systeem dat ervoor zorgt dat jouw nummer niet zichtbaar is bij degene die jij belt. (dus het tegenover gestelde van nummerweergave)
 • Nummerherkenning = Om het achteraf uitluisteren danwel real-time beluisteren van gesprekken tussen advocaten en hun cliënten door de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie (LE-NP, voorheen Korps Landelijke Politiediensten, KLPD) tegen te gaan is in 2011 het systeem van nummerherkenning van start gegaan. Alle advocaten moeten sinds 15 mei 2011 verplicht hun zakelijke telefoon- en faxnummers opgeven. De Orde geeft deze nummers – zonder aanvullende gegevens – door aan de Nationale Politie. De nummers worden herkend als geheimhoudernummers en kunnen daardoor niet achteraf uitgeluisterd of real-time beluisterd worden door de Nationale Politie. Zo wordt goed gewaarborgd dat vertrouwelijke gesprekken tussen de advocaat en zijn cliënt ook echt vertrouwelijk blijven. (NB: nummerherkenning moet niet verward worden met “nummerweergave”: het systeem waarbij u op het scherm van uw telefoon kunt zien door wie u wordt gebeld en vice versa).
 • Nummerherkenning DJI = Het systeem waarbij het achteraf uitluisteren van of real-time meeluisteren met telefoongesprekken tussen advocaten en hun gedetineerde cliënten wordt tegengegaan. In de applicatie Nummerherkenning van de Orde kunnen advocaten aangeven dat zij hun nummer(s) willen doorgeven aan Nummerherkenning DJI.
 • Nummertype = Gaat het om een algemeen kantoornummer, een doorkiesnummer, een faxnummer of een mobiele telefoon?
 • Nummerweergave = het systeem dat ervoor zorgt dat je de naam en het nummer ziet van degene die jou belt. (ook wel nummerherkenning genoemd)
 • Omschrijving = Hier kunt u in de nummerherkenningswebsite iets vermelden als geheugensteuntje voor u zelf. Dit is alleen voor u zichtbaar.
 • Uploaden = Hiermee kunt u de gestandariseerde Excellijst met telefoonnummers van uw kantoor rechtstreeks invoeren.

Inloggen met advocatenpas

Nummerherkenning